sábado, 15 de outubro de 2011

Speak Now Tour: Lubbock, Texas

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image

Demi no New Music Live

Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image

Click to view full size image
Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image
Click to view full size image Click to view full size image